Dôvod vzniku KB-group

Skupina KB-group vznikla v roku 2015 s cieľom zjednotiť úsilie tvorcov informačného systému FiLiP®  a udržať čo najužší kontakt s užívateľmi - správcovskými spoločnosťami. Súčasne sa snažíme zabezpečiť čo najefektívnejšiu správu bytov s minimálnymi nákladmi za služby. 

Čo je cieľom skupiny KB-group?

  • Zabezpečenie čo najvyššieho štandardu správy bytov s čo najmenšími nákladmi.
  • Minimalizácia počtu pracovníkov vo firme.
  • Odovzdávanie skúseností medzi členmi skupiny KB-group, aby sa maximalizoval výsledný efekt skúseností jednotlivých členov.
  • Správcovské spoločnosti zabezpečiť softwarom, ktorý prácu čo najviac uľahčí a zníži ich mzdové náklady.

Združenie vytvára väzby medzi správcovskými spoločnosťami a odbornými firmami, ktoré poskytujú služby podľa potreby na základe dlhodobých a vzájomne korektných vzťahov.

Pri kooperácii a pomoci partnerov platí 1+1=3

Pri konkurencii a priekoch platí 1+1=1,5

Časté otázky

Členmi môžu byť všetci úzko spolupracujúci správcovia a firmy z oblasti servisných služieb pre bytový fond.

Od začiatku, tzn. už štvrté desaťročie, sa systém FiLiP rozvíja jedine na základe požiadaviek a skúseností správcov - našich zákazníkov. Dúfame, že i naďalej budú prispievať k úspešnému rozvoju systému.

Z dôvodu minimalizácie nákladov využívame na všetky servisné zásahy i riešenie prípadných havarijných stavov externé firmy. Roky skúseností nás presvedčili, že požadovanú prácu odvedú kvalitne, rýchlo a v cenách nižších, ako mzdové náklady na prípadných kmeňových zamestnancov.

Ak ste používateľom informačného systému FiLiP a máte záujem svojimi postrehmi a skúsenosťami systém posunúť na vyššiu úroveň, radi Vás privítame v našich radoch. Kontaktujte nás.
Ak ste poskytovateľ kvalitných služieb pre oblasť bytového fondu a máte záujem pre nás pracovať bez akýchkoľvek pridružených podmienok, informujte sa na našej kontaktnej adrese.

Štruktúra

Štruktúra KB-group

Topologická štruktúra a väzby členov KB-group

Vstupy na WWW stránky

Cez nasledujúcu mapu môžete rýchlo vyhľadať dôležité vstupné stránky KB-group.

KB-group

Vstupná stránka skupiny KB-group (stránky, na ktoré sa pozeráš)

Správa bytov KB-byty Čadca s.r.o.

Základná stránka správcovskej spoločnosti KB-byty Čadca s.r.o.

Starostlivosť o firemných zákazníkov

Stránka spoločnosti KB-byty zaujímavá pre používateľov programu FiLiP (správcovské firmy).

Teplo

Stránka venovaná rozpočítaniu tepla, meraniu termokamerou.

Resitech

Vstupná stránka platformy RESITECH - vstupná stránka pre všetkých registrovaných vlastníkov v správe spoločnosti KB-byty Čadca s.r.o.

Členovia

Zakladajúci členovia

V tejto sekcii sú uvedené spoločnosti, ktoré stáli pri zrode KB-group.

Úzko spolupracujúci správcovia

Tu je uvedených niekoľko správcov, ktorí mali výrazný podiel na tvorbe a formovaní informačného systému FiLiP.

Spolupracujúce spoločnosti

V sekcii sú uvedené spoločnosti, s ktorými pracujeme pravidelne. Tieto spoločnosti nám pomáhajú zabezpečovať služby v spravovancých domoch.

Kontakty

Sídlime na tejto adrese

Pošli nám správu