Úzka spolupráca

Tu je uvedených niekoľko správcov, ktorí mali výrazný podiel na tvorbe a formovaní informačného systému FiLiP.

Ďalšie množstvo tu neuvedených správcov používa náš program FiLiP.