Zmena zálohového predpisu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu >

Zmena zálohového predpisu

Po založení domu podľa predchádzajúcej kapitoly sú prednaplnené niektoré tabuľky programu, ktoré je potrebné iba doplniť a upraviť. Štartujeme v hlavnom paneli úlohy 014199 KOMPLEX PREDPIS

 

clip0024

 

1. V hlavnom paneli programu stlačíme šedé tlačidlo BYTY. Objaví sa nasledujúci panel

 

clip0031

 

2. V pravom hornom rohu vyplníme rok, pre ktorý chceme vkladať údaje

3. Stlačíme ľavé horné tlačidlo Zm/Prisť a potom pravé postupujeme podľa jednej z nasledujúcich kapitol