Zmena vlastníka / nájomcu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu >

Zmena vlastníka / nájomcu

Zmena vlastníka môže nastať z najrôznejších príčin. Kapitola popisuje, ako riešiť jednotlivé situácie, aby sme zbytočne nekomplikovali agendu bytu.