Zmena po RV

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu >

Zmena po RV

Zmeny po ročnom vyúčtovaní sú operáciou, pri ktorej môžeme mať prichodné požiadavky. Sú pred nami nasledujúce stratégie:

 

A. Harmonizácia predpisu (zachovanie pôvodnej výšky, ale prerozdelenie záloh podľa skutočných ročných nákladov)

B. V každom byte upravíme predpis podľa ročného vyúčtovania s navýšením o "bezpečnostnú rezervu"

C. Upravíme predpis iba v prípade, ak mal byt nedoplatok

D. Upravíme predpis iba v prípade požiadavky užívateľa bytu

 

Po dlhoročných skúsenostiach sme ustúpili od takého zvyšovania, aby súčet doteraz uhradených záloh a nových záloh predpísaných do konca roka dal celkový ročný očakávaný náklad za služby. Malo to nasledujúce nevýhody:

 

- príliš veľké navýšenie predpisu na zvyšné mesiace roku a potom následné zníženie od januára ďalšieho roku

- príliš komplikovaný postup pri navyšovaní

 

Namiesto toho už niekoľko rokov používame princíp postupného zvyšovania predpisu. Pradpis sa navýši tak, aby

 

- mesačná záloha mierne prevyšovala 1/12-tinu očakávaných nákladov za službu

- ak je záloha dostatočne vysoká, nenavyšujeme ju, ale znižujeme iba v prípade, ak si to praje užívateľ bytu

 

Pri tomto postupe predpis "neosciluje", ale postupne dokonverguje k očakávaným nákladom tak, aby bol pri ročnom vyúčtovaní pravdepodobnejší mierny preplatok, ako nedoplatok.