Zmena mena

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena vlastníka / nájomcu >

Zmena mena

Zmena mena v databáze kontaktných údajov je veľmi často najjednoduchším riešením v prípade zdedenia bytu a v prípade zmeny manželského stavu.

Je potrebné uvedomiť si, že

 

- všetky doklady, evidenčné listy, účtovné listy, ročné vyúčtovania a kontá prechádzajú na nového vlstníka v plnom rozsahu

- nebude možné vytlačiť historické záznamy s původným menov s výnimkou tých, ktoré boli uložené v súbore PDF

 

Postup je nasledujúci:

 

1. V úlohe 014199 KOMPLEX PREDPIS spustíme ponuku Byty, potom "Zm/Prist" - "Byty-Kontakty"

 

clip0079

 

2. Vyberieme dom, nastavíme sa na konkrétny byt a stlačíme Unfix_1

3. Na stránkach 1 až N prepíšeme meno, prípadne ďalšie kontaktné a bankové údaje.