Základné zručnosti

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Základné princípy >

Základné zručnosti

Program je zostavený z množstva tabuliek, ktoré v súčinnosti predstavujú veľmi efektívny systém na rýchle vkladanie dát. Tým umožňujú v krátkom čase spracovať veľké množsto údajov, ktoré by ste s konkurenčnými produktmi spracovávali násobne dlhšiu dobu.

 

Z dôvodu maximálneho urýchlenia činnosti preto v programe nehľadajte napríklad "rolovacie okienka", kde sa po kliknutí myšou zo zoznamu musí vybrať potrebná hodnota a autor programu od Vás tento úkon požaduje minimálne 1.000 krát za deň. Na riešenie podobných operácií existujú omnoho efektívnejšie postupy.

 

Čo má program FiLiP vyriešené efektívnejšie, ako klasické aplikácie:

 

Kapitola ukáže niektoré postupy, ktoré naša spoločnosť používa už skoro tri desaťročia, ale operačný systém WINDOWS ich kvôli svojej "uklikanosti" vôbec nezahrnul do základného portfólia úkonov. Tieto postupy podstatne zefektívňujú efektivitu práce s programom.

 

Čo zatiaľ program FiLiP neobsahuje:

 

S poľutovaním musíme konštatovať, že nutnosť historického prerastania jednotlivých verzí (funkčná i datová) nám doposiaľ neumožnila zaviesť jednu vec, ktorú považujeme za jeden z najväčších prínosov aplikácií spracovávaných pre WINDOWS. Tou je funkcia UNDO / REDO - vrátenie sa o krok späť a vpred. Budeme sa snažiť túto funkcionalitu v čo najkratšom čase doplniť.