Praktická práca s programom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Praktická práca s programom

Pri praktickej práci s programom budeme používať niekoľko základných úloh, ktoré tvoria jadro systému od verzie FiLiP V-2.01. Kapitola nepopisuje jednotlivé ponuky program, iba ponuky, s ktorými musíme pracovať pri napĺňaní základnej agendy správcu.

 

Kapitola teda popisuje nutné minimum ponúk, ale v poradí, v akom ponuky budete skutočne potrebovať.