Zadanie počiatočných dlhov

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Prvé naplnenie po založení >

Zadanie počiatočných dlhov

Ak preberáte do správy byty od iného správcu, takmer s istotou preberáte i nejakých dlžníkov. Pohľadávky dlžníkov budete vyberať Vy, ako nový správca. Preto je potrebné staré dlhy zaviesť do systému.

 

Obrázky a postup budú doplnené