Vyplnenie služieb

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Prvé naplnenie po založení >

Vyplnenie služieb

Posledným krokom pri zadávaní základného zálohového predpisu je vyplnenie zálohových platieb za služby.

 

A. Nastavenie základnej množiny služieb

 

A1. V spodnej lište stlačíme tlačidlo 1b.zálohy N

 

clip0046

 

Objaví sa panel s nasledujúcim obsahom1):

clip0047

1) Ak máte obrazovku s dostatočnou rozlišovacou schopnosťou, tak spodné tabuľky nebudú segmentované na dve stránky, ale všetky údaje sa zobrazia v jednom paneli

 

A2. Tabuľka na ľavej strane v strede obsahuje zoznam služieb, pre ktoré je možné vystaviť zálohový predpis. Je potrebné postupne

 - vyhľadať jednotlivé služby v ľavej zelenej tabuľke v stredepanelu

 - postupne modrou šipkou na žltej spojnici tabuliek so službami presunúť tie služby, ktoré chceme v dome používať

 

Minimálny sortiment vybraných služieb v dome s ústredným kúrením

Služba

Názov služby

0101

ÚK

0102

Ohrev vody

0201

Studená voda - vodné a stočné

0202

Voda použitá na ohrev (surovina)

0322

Osvetlenie

0323

Elektrická energia výťah

0410

Výťah

6021

Výkon správy

7011

Príspevok do fondu opráv

7013

Úver (iba ak dom spláca úver)

 

Vzhľad obrazovky po výbere služieb môže byť takýto:

 

clip0048

 

 

B. Priradenie služieb bytom

 

Po nastavení spektra služieb v dome je potrebné priradiť jednotlivé služby bytom. Zvyčajne novoprijímanému domu nastavujeme takú výšku služieb, akú mali u posledného správcu. Preto je najefektívnejší nasledujúci postup

 

B1. Postupne prechádzame služby zobrazené v pravej tabuľke predchádzajúcom obrázku

B2. Stlačíme ľavé modré tlačidlo Pridaj v strede podľa predchádzajúceho obrázku. Po stlačení bude zvolená služba pridaná do ľavej spodnej šedej tabuľky pre všetky byty. Súčasne pribudne služba v pravej spodnej šedej tabuľke pre byt, ktorý je práve nastavený v hornej zelenej tabuľke. Situácia je zobrazená na nasledujúcom obrázku.

 

 

clip0052

 

C. Nastavenie výšky záloh

 

Po doplnení všetkých služieb môžeme nastaviť výšku služieb podľa zálohové predpisu podľa predchádzajúceho správcu

 

Ak potrebujeme nastaviť výšku služieb výpočtom, je možné postupovať podľa kapitoly "Zmena zálohového predpisu"

 

C1. Výšku záloh nastavujeme buď v ľavej spodnej tabuľke predchádzajúceho obrázku pre všetky byty po službách, alebo v pravej tabuĺke po jednotlivých bytoch pre všetky služby. V ľavej tabuľke je možné využitie "modulu M+,MR, Opakuj". Vypĺňame stĺpec Návrh_MP. Situáciu znázorňuje nasledujúci obrázok.

 

 

clip0053