Vyplnenie kontaktných údajov

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Prvé naplnenie po založení >

Vyplnenie kontaktných údajov

V hornej prostrednej tabuľke je pri novozaloženom dome všade vpísané "Byt XXX Vložiť meno". V prípade už používaného domu je v prázdnom byte prázdne políčko s menom a je potrebné stlačiť spodné modré tlačidlo Edituj

 

Ďalší postup popisuje vkladanie údajov v novovytváranom dome.

 

1. V spodnej lište stlačíme tlačidlo 4.Kontakty

 

clip0033

 

2. V tabuľke nad lištou môžeme vložiť mená i ďalšie údaje. Údaje je možné vkladať do šedej tabuľky (dvojklik myšou do svetlošedého políčka otvorí okienko, po vpísaní mena je možné prejsť na nižšie políčko šípkou DOLE na klávesnici)

 

clip0034

 

 

Stĺpce Nájomník, Titl_Pred, Meno, Priezv nie je potrebné vypĺňať (ale pokiaľ ich vyplníte, nebude to na škodu). Dôležité je vyplnenie políčka "Vlastník". Toto políčko je vlastne políčkom užívateľa bytu, na ktorého je napísaná zmluva.

 

Stĺpec Nájomník sa vypĺňa zriedkavo a to v prípadoch, ak má vlastník nájomníka, ktorý v skutočnosti byt užíva a chceme s ním písomne komunikovať, alebo v zložitejších prípadoch tzv. duálneho pohľadu na byt, keď na byt potrebujeme hľadieť i z pohľadu vlastníka i z pohľadu nájomníka. Toto ale presahuje obsah tejto kapitoly

 

V ľavej zelenej tabuľke máme komplexné informácie o užívateľovi bytu a tabuľky sú vzájomne zviazané (je jedno, v ktorej údaje vyplníte, automaticky sa prenesú medzi tabuľkami).

V pravej šedej tabuľke sú tie isté údaje s bytmi pod sebou a celá tabuľka je rozdelená na stránky.

 

Príklad vyplnenej tabuľky je na nasledujúcom obrázku.

 

clip0035

 

3. Všimnite si ľavú spodnú zelenú tabuľku - do nej sa vyplnia potrebné údaje o dome a stačí ich vyplniť v jednom nastavenom byte. Vyplnené údaje sú spoločné pre všetky byty. Políčko Názov_Spol vypĺňajte iba v prípade, ak sa jedná o spoločenstvo vlastníkov bytov. Pre domy vo výkone správy nechajte toto políčko nevyplnené. Podľa vyplnenia / nevyplnenia políčka program pozná, či ide o SVB a vo výstupných formulároch uvedie buť názov SVB, alebo "Vlastníci B NP .... v zastúpení ..."

 

clip0036

 

Dôležité upozornenie: po vyplnení mien v tabuľkách popísaných v tejto kapitole je potrebné, aby sa doplnili a obnovili číselníky s kontaktnými údajmi. Je preto potrebné úplne vyskočiť z programu. Po jeho opätovnom spustení program načíta nové zoznamy mien a nové mená sa budú zobrazovať vo všetkých ponukách programu.

 

 

ALTERNATÍVNA PONUKA

 

V niektorých prípadoch, najmä ak potrebujeme zmeniť kontaktné údaje, je možné použiť ponuku Zm/Prisť -> Byty-kontakty a opraviť údaje, ktoré nám vlastníci nahlásia, v tejto ponuke (viď nasledujúci obrázok)

 

- v prípade, ak je záznam na ľavej strane tabuľky označený červeným obdĺžnikom, je nutné pred úpravou záznam odfixovať pomocou tlačidla UnFix_1, alebo UnFix_Kompl

 

clip0042