Stratégia pri nastavení programu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Základné princípy >

Stratégia pri nastavení programu

Program FiLiP pokrýva všetky mysliteľné požiadavky správcov. Kvôli efektívnemu využitiu programu je potrebné "rozumné" nastavenie číselníkov. Ich optimálne nastavenie zabráni, aby program v budúcnosti vyžadoval vypĺňanie údajov, ktoré sú z hľadiska vykonávanej správy nepodstatné. Je pochopiteľné, že nastavenie programu pred tým, ako vniknete do jeho možností, je obtiažne. Nasledujúce kapitoly objasnia aspoň základné možnosti nastavenia. Zo strany pracovníkov, ktorí zavádzajú program vo Vašej správcovskej spoločnosti, dostanete odporúčania a technickú podporu tak, aby bol program už na začiatku nastavený na Vaše potreby.

 

Pri zavádzaní programu s Vami prekonzultujeme možnosti importu základných údajov v prípade, ak ste doposiaľ používali iný program a máte aspoň základné údaje o bytoch dostupné v elektronickej podobe.