Správa bytového fondu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom >

Správa bytového fondu

Začínajúci užívateľ programu sa najčastejšie stretáva s nasledujúcimi problémami:

 

1. Ako založiť dom a byty

2. Ako v bytoch urobiť základné operácie (zmena, odsťahovanie, prisťahovanie)

3. Ako zadať platby, náklady, odpočty

4. Ako urobiť ročné vyúčtovanie

5. Aké doklady je potrebné pripravovať mesačne / ročne.

 

Ak si preštudujete nasledujúce podkapitoly, mali by ste zvládnuť základné úkony potrebné pre prácu s programom.

 

Postup je ukázaný na základnej úlohe 014199 PREDPIS, ktorá je v programe s menšími, či väčšími zmenami prítomná od verzie V-2.01 a je s ňou zvyknutá pracovať väčšina užívateľov programu.

 

Okrem tejto úlohy sú k dispozícii i komplexnejšie úlohy, popis tých bude ale publikovaný postupne.

 

Kapitola popisuje väčšinu činností, ktoré sú náplňou práce tzv. "PREDPISOVATEĽKY ZÁLOHOVÝCH PLATIEB".

 

Spustenie programu je nasledovné:

 

1. Spustíme program FiLiP

2. V pravom okienku Uživateľ nastavíme prihlasovacie meno, zadávanie ukončíme stlačením ENTER

3. V pravom okienku Heslo nastavíme prihlasovacie heslo, ak nám bolo správcom systému pridelené. Zadávanie ukončíme stlačením ENTER

 

clip0023

 

Ak je prihlasovacie meno a heslo správne, zobrazí sa v spodnej tabuľke pridelený zoznam úloh.

 

4. Volíme úlohu 014199 KOMPLEX PREDPIS

5. Následne stlačíme tlačidlo ŠTART

 

Objaví sa základný panel úlohy KOMPLEX PREDPIS

 

clip0024