Rýchla orientácia v úkonoch

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Rýchla orientácia v úkonoch

Občas je potrebná rýchla orientácia v úkonoch. Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam základných úkonov, spôsob, ako operáciu realizovať v programe a odkaz na kapitolu v manuáli, kde je úkon popísaný.

 

Úkon

Program, cesta v programe

Odkaz na popis v manuáli

Založenie domuZmena zálohového predpisuHromadná zmena predpisuPrisťahovanieOsťahovanieÚčtovný listPlatby užívateľa bytuKonto užívateľa bytuOdpočet vodomerovDošlé faktúry za poskytnuté službyVyšlé faktúry (príjem FÚaO)Stav FÚaORočné vyúčtovanieImport bankových výpisovZaúčtovanie bankových výpisovPeňažný denník domuUzávierka - mesačný predpisUzávierka - obdržané platbySIPO - oznamovanie zmienSIPO - import inkasovaných úhrad