Prvé naplnenie po založení

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu >

Prvé naplnenie po založení

Po založení domu podľa predchádzajúcej kapitoly sú prednaplnené niektoré tabuľky programu, ktoré je potrebné iba doplniť a upraviť. Štartujeme v hlavnom paneli úlohy 014199 KOMPLEX PREDPIS

 

clip0024

1. V hlavnom paneli programu stlačíme šedé tlačidlo BYTY. Objaví sa nasledujúci panel

 

clip0031

 

2. V pravom hornom rohu vyplníme rok, pre ktorý chceme vkladať údaje

3. Stlačíme ľavé horné tlačidlo Zm/Prisť a potom pravé tlačidlo Zm/Prisť

4. V ľavej hornej tabuľke myšou zvolíme dom, s ktorým chceme pracovať.

 

clip0032

 

5. Ďalší postup je popísaný v nasledujúcich kapitolách