Pridanie služby do domu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu > Podrobný popis možností >

Pridanie služby do domu

1. V úlohe 014199 KOMPLEX PREDPIS  spustíme ponuku "BYTY" a potom ponuky "ZmPrisť" - "Zm/Prisť".