Prevod na dedičov

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena vlastníka / nájomcu >

Prevod na dedičov

Prevod na dedičov nastáva v prípade úmrtia pôvodného vlastníka. Pretože zvyčajne ide o priame následníctvo v užívaní bytu a ročné vyúčtovanie by šlo na vrub dediča, nie je vôbec nutné riešiť situáciu odsťahovaním. Stačí urobiť zmenu vlastníka a všetky pohľadávky a záväzky pôvodného vlastníka idú na dediča - program meno pôvodného vlastníka "zabudne". Postupujeme podľa kapitoly "Zmena mena".

 

 

Ak je požiadavka dedičov taká, že vyžadujú vyúčtovanie na pôvodného vlastníka a preplatok/nedoplatok budú vysporiadavať rovným dielom medzi sebou, je výhodnejšie prevod riešiť klasickým odťahovaním podľa kapitoly "Odsťahovanie".