Presun medzi službami

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu >

Presun medzi službami

Sú situácie, keď požadujeme zmenu zálohového predpisu jednej služby tak, aby sa nezmenila celková výška predpisu. Program poskytuje možnosť, ako to urobiť veľmi efektívne a rýchlo.

 

Nasledujúce dve kapitoly ukazujú príklady zvýšenia zálohy na úkor inej služby. Z príkladov je zrejmé, že je možné urobiť akékoľvek iné zmeny, ale v praxi sa najčastejšie zvyšuje záloha do FO, alebo správcovský poplatok.