Odsťahovanie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu >

Odsťahovanie

Po založení domu podľa predchádzajúcej kapitoly sú prednaplnené niektoré tabuľky programu, ktoré je potrebné iba doplniť a upraviť. Štartujeme v hlavnom paneli úlohy 014199 KOMPLEX PREDPIS

 

clip0024

 

1. V hlavnom paneli programu stlačíme šedé tlačidlo BYTY. Objaví sa nasledujúci panel

 

clip0031

 

2. V pravom hornom rohu vyplníme rok, pre ktorý chceme vkladať údaje

3. Stlačíme ľavé horné tlačidlo Zm/Prisť a potom pravé tlačidlo Zm/Prisť

4. V ľavej hornej tabuľke myšou zvolíme dom, s ktorým chceme pracovať.

5. Nastavíme užívateľa bytu, ktorého chceme odsťahovať.

 

clip0062

 

6. V pravom hornom rohu vyplníme adresu odsťahovávaného užívateľa bytu. A adresu nepoznáme, budeme ju môcť vyplniť i dodatočne podľa popisu v kapitole "Dodatočné vyplnenie adresy".

 

7. Ak v spodnej tabuľke s vodomermi ešte nie sú definované vodomery, vygenerujeme ich stlačením tlačidla GenMerače v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 

clip0063

 

8. V tabuľke s meračmi stavy odpočítané pri odsťahovaní

 

9. V okienku vpravo dole vyplníme dátum odsťahovania (posledný deň bývania - napr. 31.5.2016). Odsťahovanie je možné i v priebehu mesiaca a program vypočíta za posledný mesiac alikvotnú čiastku záloh. Po vyplnení dátumu stlačíme tlačidlo "Odsťahuj"

 

clip0064

 

Po odsťahovaní sa v tabuľke s mesačným predpisom v mesiaci odsťahovania predpíše alikvotná čiastka zálohového predpisu, nasledujúce mesiace budú vynulované.

 

clip0065

 

 

Ak by sme následne klikli na meno v hornej tabuľke, meno zmizne, byt zostáva prázdny. Ak by sme sa následne pokúsili o odsťahovanie už odsťahovaného bytu, byt ohlási chybu. Odsťahovaný byt je označený červeným pruhom nad tlačidlom "Odsťahuj"

 

clip0066

 

Pozn. V prípade viacnásobného odsťahovania z bytu v tabuľke účtovných listov vidíme účtovné listy všetkých doteraz bývajúcich, ale to nie je chyba. Nesnažte sa záznamy žiadnym spôsobom odstraňovať, ani nulovať.