Odsťahovanie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena vlastníka / nájomcu >

Odsťahovanie

Zmenu vlastníka odsťahovaním riešime v týchto prípadoch.

 

A. Ide o dedenie bytu a potrebujeme urobiť dve samostatné ročné vyúčtovania.

B. Ide o klasické odsťahovanie a nasťahovanie nového vlastníka

C. Vlastník dal byt do prenájmu a vyžaduje samostatnú evidenciu po dobu prenájmu, tzn. i samostatné vyúčtovanie pre podnájomníka.

D. Ide o odsťahovanie z bytu vo vlastníctve mesta a byt ostane dočasne neobsadený. Situáciu odporúčame riešiť odsťahovaním a následným prisťahovaním nájomcu "MESTO".

 

V týchto prípadoch postupujeme ďalej podľa kapitoly  "Odsťahovanie".