Iba byty s nedoplatkom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu > Zmena po RV >

Iba byty s nedoplatkom

Ak potrebujeme zmeniť zálohy iba u niektorých bytov a nechceme robiť harmonizáciu prepisu u ostatných bytov, môžeme postupovať takto:

 

- urobíme návrh zálohového predpisu podľa predchádzajúcej kapitoly

- nebudeme zmeny evidovať pomocou tlačidla "Hromadná zmena", ale budeme postupovať podľa kapitoly "Zmena v jednom byte"

 

Nie je vôbec podstatné, že máme pripravený návrh zmeny záloh i v ostatných bytoch. Navrhované zmeny zostanú neakceptované.