Hromadná zmena

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu >

Hromadná zmena

Ak chceme urobiť hromadnú zmenu zálohových platieb pre jednotlivé byty, je potrebné uvážiť, či nie je výhodnejšia "Harmonizácia" záloh podľa ponuky popísanej v kapitole "Harmonizácia predpisu". Ak chceme urobiť úpravu z titulu nárastu cien za služby, použijeme ponuku popísanú v tejto kapitole.

 

1. V úlohe 014199 KOMPLEX PREDPIS  spustíme ponuku "BYTY" a potom ponuky "ZmPrisť" - "Zm/Prisť". Pri otvorení je aktívna tabuľka, ktorá je v prípade potreby znovu aktivovateľná stlačením šedého tlačidla "1b.zálohy N".

 

2.  Pri hromadnej zmene nie je potrebné použiť tlačidlo "Edituj" v spodnej časti obrazovky. Stačí urobiť potrebné zmeny v tabuľke služieb - každú službu odfixujeme naraz vo všetkých bytoch.

 

clip0087

 

3. Zmena záloh podľa plochy

 

- nájdeme službu, ktorú chceme opravovať (v našom prípade dažďovú vodu) - ukážeme na službu v zelenej tabuľke nad pravou tabuľkou so zálohami v byte

- stlačíme šedé tlačidlo "Edituj" nad modrým tlačidlo "Pridaj" - zhasnú červené príznaky zablokovaného záznamu

- stlačíme tlačidlo "Katastrálny podiel" pod tabuľkou - do políčka Koef budú načítané podielové plochy evidované katastrom

- do jedného bytu do políčka JC_Vst zapíšeme sadzbu v Eur/m2 a mesiac (napr. 0,015) a pomocou modulu "M+, MR, Opakuj" prenesieme do všetkých riadkov tabuľky

- v stĺpci sa_MP sú prepočítané zálohy v jednotlivých bytoch

 

clip0088

 

- pomocou tlačidla "Sadzba -> Návrh" prenesieme hodnoty do políčka Návrh_MP

 

Pozn.: Všimnite si, že po zmene hodnôt v ľavej tabuľke sa menia i hodnoty v nastavenom byte v pravej tabuľke

 

clip0089

 

4. Zmena záloh podľa ročného vyúčtovania

 

- zvolíme si službu, napr. 0101 ÚK

- stlačíme šedé tlačidlo "Edituj" nad modrým tlačidlo "Pridaj" - zhasnú červené príznaky zablokovaného záznamu

- predpokladáme chladnejší rok a odhadujeme, že náklady medziročne porastú o 10%

- pre istotu navýšime zálohy o 15% - hodnotu 15 vyplníme pomocou panelu "M+, MR, Opakuj" do stĺpca %

 

clip0090

 

- pomocou tlačidla "Automat -> Návrh" prenesieme hodnoty do políčka Návrh_MP

 

clip0091

 

4. Zmena poplatku za správu

 

- zvolíme si službu  6021 Výkon správy

- stlačíme šedé tlačidlo "Edituj" nad modrým tlačidlo "Pridaj" - zhasnú červené príznaky zablokovaného záznamu

- v jednom byte do políčka Návrh_MP vložíme hodnotu 5, pomocou panelu "M+, MR, Opakuj" prepíšeme pôvodnú hodnotu 4.50 na 5.00 vo všetkých bytoch

 

clip0092

 

- po stlačení Opakuj sa hodnota 5.00 prenesie do všetkých riadkov tabuľky

 

5. Ak sú zmeny kompletne pripravené, stlačíme fialové tlačidlo "Hromadná zmena"

 

clip0093

 

Program sa opýta na dátum hromadnej zmeny a následne zmenu urobí vo všetkých bytoch domu.

 

Pozn.: Podrobnejší popis možností panelu hromadnej zmeny nájdete v kapitole "Príprava služby pre hromadnú zmenu"