Dodatočné vyplnenie adresy

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena vlastníka / nájomcu >

Dodatočné vyplnenie adresy

1. Postupujeme podľa predchádzajúcej kapitoly "Zmena mena".

2. Na druhej stránke vyplníme adresu (rozumie sa korešpodenčná adresa) užívateľa bytu (i už odsťahovaného). Na túto adresu bude adresované ročné vyúčtovanie a smerovaná korešpodencia.