Základné princípy

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Základné princípy

Táto kapitola je venovaná základným informáciám, ktoré budete pri práci s programom potrebovať. V prvom kroku pravdepodobne túto kapitolu prebehnete iba zbežne. Neskôr sa k nej určite vrátite, pretože sú v nej odpovede na mnohé otázky, ktoré sa pri ďalšej práci s programom vynoria.